ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κρεοπωλείο
Κ.Καρτάλη 225, Βόλος
2421.047450

Μαγειρείο
Κ.Καρτάλη 224, Βόλος
24210.41100

SOCIAL ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

SOCIAL ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο
(9:00 – 15:30)

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή
(9:00 – 16:00 & 17:30 – 20:00)